Notice en Takedown-procedure

De notice en takedown-procedure is in het leven geroepen voor klagers met een klacht over de inhoud van een website. Het afhandelen van zulke klachten heet notice en takedown: op basis van de melding (notice) informatie onderzoeken en zo nodig weghalen (take down). De klager kan op basis van de notice en takedown-procedure contact zoeken met de hostingprovider die de website voorziet van hosting, indien de klager er niet uitkomt met de afnemer van de hosting.

Met de notice en takedown-procedure heeft Skyberate Internet Services B.V. een efficiënt middel om klachten van derden af te handelen. Met de procedure is het voor Skyberate Internet Services B.V. mogelijk om meldingen over onrechtmatige inhoud, die op onze server staat, in behandeling te nemen en op basis van de melding en eventueel overleg met de afnemer van de hosting, te beslissen om de inhoud weg te halen, of juist laten staan. De klager moet ten alle tijden weten dat Skyberate Internet Services B.V. niet voor rechter speelt. Als de informatie de wet schendt, dus onmiskenbaar onrechtmatig is, zal Skyberate Internet Services B.V. direct optreden en niet wachten op de uitspraak van de rechter. Onmiskenbaar onrechtmatig wil zeggen dat het misbruik direct zichtbaar is.

Het is van belang om alle velden van het notice en takedown-formulier zorgvuldig, volledig en naar waarheid in te vullen. Hoe beter de informatie aan Skyberate Internet Services B.V. wordt verstrekt, hoe efficiënter de procedure verloopt. Skyberate Internet Services B.V. is van mening dat de klager zelf de website-eigenaar moet benaderen om de klacht kenbaar te maken, voordat er een melding wordt gemaakt middels het notice en takedown-formulier.

Hoe verloopt de Notice en Takedown-procedure

Stap 1. Skyberate Internet Services B.V. ontvangt de klacht van de klager via het Notice en Takedown-formulier. De klacht moet voldoende informatie bevatten om door Skyberate Internet Services B.V. in behandeling genomen te kunnen worden. Indien de klacht niet voldoende informatie bevat, wordt het verzoek afgewezen middels een e-mail.

Stap 2. Skyberate Internet Services B.V. controleert of de hosting door Skyberate Internet Services B.V. wordt verzorgd. Indien dit niet het geval is, wordt het verzoek afgewezen middels een e-mail.

Stap 3. Skyberate Internet Services B.V. controleert of de klacht onrechtmatig óf onmiskenbaar onrechtmatig is en of de klager bevoegd is om te klagen.

Stap 4. Skyberate Internet Services B.V. meldt de klacht bij de afnemer van de hosting met het verzoek om binnen 48 uur te reageren op de klacht. Skyberate Internet Services B.V. maakt de identiteit van de bezwaarhebbende kenbaar aan de afnemer van de hosting.

Stap 5. Op basis van de klacht en eventueel overleg met de afnemer van de hosting wordt een besluit genomen: moet de inhoud worden verwijderd, of juist niet.

Mogelijke situaties nadat de 48 uur zijn verstreken:

1. Wij informeren de klant over de klacht met het verzoek om binnen 48 uur te de inhoud te verwijderen/ of de website offline te halen. De klacht is hiermee succesvol verholpen. Skyberate Internet Services B.V. brengt de klager op de hoogte middels een e-mail.

2. Reageert de klant niet binnen 48 uur, dan worden de volgende stappen ondernomen:

2a. Skyberate Internet Services B.V. bepaalt of de inhoud van de website onmiskenbaar onrechtmatig is. Indien dit het geval is, is Skyberate Internet Services B.V. bevoegd om de website offline te halen. De klacht is hiermee succesvol verholpen. Skyberate Internet Services B.V. brengt de klager op de hoogte middels een e-mail.

2b. Indien Skyberate Internet Services B.V. niet kan vaststellen of de inhoud onmiskenbaar onrechtmatig is, wordt het notice en takedown-verzoek afgewezen. Skyberate Internet Services B.V. brengt de klager op de hoogte middels een e-mail.

Contact opnemen

Een klacht over de inhoud van een website mag u melden via ons Notice en Takedown-formulier