WordPress ontwikkelomgeving opzetten

In deze handleiding leggen we uit hoe je een WordPress ontwikkelomgeving kunt opzetten. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: het maken van een nieuw subdomein in cPanel, vervolgens loggen we in op SSH om de bestaande database en bestanden te kopiëren, en maken we een nieuwe database aan voor de ontwikkelomgeving.

WordPress ontwikkelomgeving opzetten

1. Log in op cPanel door jouw domeinnaam in te voeren gevolgd door /cPanel. Bijvoorbeeld domeinnaam.nl/cpanel.

2. Navigeer naar Domeinen > Subdomeinen.

3. Maak een subdomein aan. Vul bij Subdomein het gewenste subdomein in, bijvoorbeeld staging. Kies bij Domein het desbetreffende domein waarvoor je een subdomein wilt aanmaken. Hier zal een drop down menu verschijnen. Bij Basismap zal cPanel automatisch een folder aanmaken met de naam subdomein.jouwdomeinnaam.nl.

Subdomein: het gewenste subdomein in, bijvoorbeeld staging.
Domein: het desbetreffende domein waarvoor je een subdomein wilt aanmaken.
Basismap: hier zal cPanel automatisch een folder aanmaken, waarvan de naam is opgebouwd uit het subdomein en de gekozen domeinnaam.

4. Klik na het invullen van de velden op Maken.

5. Het subdomein is nu aangemaakt. Vervolgens gaan we inloggen op SSH. Hiervoor hebben we diverse handleidingen geschreven: SSH verbinden met Windows, SSH verbinden met Mac OS X of SSH verbinden met Linux.

Na het inloggen kom je gelijk al uit in de goede directory, en kunnen we gelijk beginnen met het exporteren van jouw database. Dit doen we met het commando:

"mysqldump"

6. Om de juiste gegevens te vinden, open je eerst het configuratiebestand van WordPress. Gebruik hiervoor het volgende commando:

cat public_html/wp-config.php

6. Omdat we nu in de root van jouw account zitten, kunnen we het beste starten met het maken van de SQLdump en deze in de eerder gemaakte database importeren. Vanuit de wp-config.php in de public_html kun je de huidige database gegevens inzien. Gebruik hiervoor onderstaand commando:

cat public_html/wp-config.php

7. Vervolgens wordt er een hele lijst met data getoond. Zoek hier naar de regels die de volgende gegevens bevatten: DB_NAME, DB_USER en DB_PASSWORD. De DB_Name en DB_USER beginnen altijd met (een gedeelte van) jouw cPanel-gebruikersnaam. Noteer deze drie gegevens in je favoriete tekstbewerker, bijvoorbeeld kladblok.

8. Gebruik nu het volgende commando om een export van de database te maken:

mysqldump -u DB_USER -p DB_NAME > staging.sql

Let op: Vervang in het commando DB_USER en DB_NAME door de waardes die je eerder genoteerd hebt. Na het uitvoeren van het commando wordt er om een wachtwoord gevraagd. Dit is de waarde van het eerder genoteerde DB_PASSWORD.

9. Maak nu in cPanel een nieuwe database aan, met de stappen die hier beschreven staan: Hoe maak ik een database aan

Let op: Onthoud bij het aanmaken wel de database- en gebruikersnaam, en het wachtwoord dat je gegenereerd hebt! Deze hebben we namelijk later nog nodig.

10. Zodra de database is aangemaakt, gaan we de eerder gemaakte export importeren naar de database. Dit doe je met het volgende commando:

mysql -u user -p databasenaam < databasenaam.sql

Let op: Gebruik hiervoor de gegevens die je in de vorige stap hebt aangemaakt.

10. Nu de database gekopieerd is, kunnen we de bestanden kopiëren. Dit doe je met de volgende commando’s, ervan uitgaande dat de standaard instellingen uit stap 3 gebruikt zijn:

cd ~
rsync -av public_html/ staging.wordpressontwikkelomgeving.nl/

Let op: dat je hier de correcte map-naam gebruikt, zoals deze bij het aanmaken van het subdomein is ingevoerd! Tussen de / en de mapnaam moet een spatie.

11. We zijn bij de laatste stap aangekomen. Als eerste ga je de wp-config.php aanpassen. Let er wel op dat je hier het juiste bestand van de staging omgeving aanpast! Voor het gemak gebruiken we hier nano, uiteraard kan je ook een andere teksteditor gebruiken.

nano staging.wordpressontwikkelomgeving.nl/wp-config.php

Gebruik de pijltjes van je toetsenbord om te navigeren naar de regels met database-gegevens, zoals te zien in stap 6.

Vervang hier de bestaande gegevens met de gegevens genoteerd bij het aanmaken van de database in stap 9. Sla het bestand op met de toetsencombinatie CTRL-X gevolgd door Y om het opslaan te bevestigen.

Site URL aanpassen

De volgende stap is het aanpassen van de site URL.

1. Log in op cPanel door jouw domeinnaam in te voeren gevolgd door /cPanel. Bijvoorbeeld domeinnaam.nl/cpanel.

2. Navigeer vervolgens naar DATABASES > phpMyAdmin.

3. Je dient naar de database te gaan die je zojuist geïmporteerd hebt. Vervolgens ga je naar wp_options (eventueel met prefix).

4. Hier zul je twee records tegenkomen met als option_name: siteurl en home. Pas beide aan naar je nieuwe ontwikkelomgeving URL, dus in ons geval:

staging.wordpressontwikkelomgeving.nl

5. Test je nieuwe omgeving goed uit en kijk na of je bijzonderheden tegenkomt.

Wanneer alle stappen juist gevolgd zijn is de WordPress ontwikkelomgeving aangemaakt en klaar voor gebruik.

in WordPress
Was dit artikel behulpzaam?