Hosted Mail instellen in Outlook 2013

Voor je kan beginnen met het instellen van Hosted Mail in Outlook 2013, is het van belang dat je in ons Servicecenter eerst het mailaccount aanmaakt. Vervolgens kun je onderstaande stappen volgen om het account in Outlook 2013 correct in te stellen (andere versie van Outlook? Kijk dan hier voor een gepaste handleiding).

Hosted mail instellen

Voor het instellen van de Hosted Mail in Outlook maken wij gebruik van de Zimbra Connector. Met deze tool is het mogelijk om contactpersonen te synchroniseren, agenda’s te delen en andere geavanceerde functionaliteit te gebruiken. Van de Zimbra Connector zijn 2 versies: 32-bit en 64-bit. Welke je nodig hebt is afhankelijk van de versie van Outlook.

1. Ga naar Bestand, en vervolgens Office Account. Kijk nu onder Info over Microsoft Outlook.

Hier staat bovenaan de versie, en of je een 32- of 64 bits variant gebruikt. De download is hier te vinden.

2. Installeer de connector door de juiste versie te downloaden en deze te openen. Er zullen een aantal stappen doorlopen worden, waarna het programma geïnstalleerd is.

Let op: voor én tijdens de installatie dient Outlook afgesloten te zijn!

3. Na de installatie kan je Outlook weer openen, en kan het account worden toegevoegd. Ga hiervoor linksboven in naar Bestand, en vervolgens op Account toevoegen. Je krijgt nu het onderstaande scherm te zien

4. Klik hier op Nieuw

5. Er komt nu een keuzescherm voor het accounttype. Kies hier voor Overige, en vervolgens Zimbra Collaboration Server

6. Je krijgt nu onderstaande scherm te zien:

7. Voer hier de volgende gegevens in:

Naam Server: hm.skyberate.net
E-mailadres: je volledige e-mailadres
Wachtwoord: het bijbehorende wachtwoord

8. Klik vervolgens op OK

Het account is nu ingesteld, en je kunt nu gebruik maken van je e-mail en agenda in Outlook 2013

in Hosted mail
Heeft deze handleiding jouw vraag beantwoord?